Algemene Voorwaarden

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden / onze werkwijze

APK  Een traag systeem kan diverse oorzaken hebben, meestal van softwarematige aard. Diep verborgen problemen en/of vervuiling (meestal in de vorm van mal/spyware) kunnen na verloop van tijd terug komen.  Ook is het mogelijk dat tijdens de APK blijkt dat de harde schijf beschadigde sectoren heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd die besteed wordt aan een APK tot een maximum te beperken van c.a. anderhalf uur. In geen van bovenstaande gevallen geldt dat de kosten komen te vervallen. Als we iedere vervuilde computer direct opnieuw zouden installeren lopen we dit risico niet, maar dit betekent dat de kosten vaak hoger oplopen terwijl dit meestal niet nodig is. Wij vragen om begrip voor bovenstaande situatie.

WIFI  Voor WIFI geldt dat de kwaliteit en bereikbaarheid hiervan samenhangt met uiteenliggende factoren waar soms moeilijk invloed op uitgeoefend kan worden. Te denken valt aan andere wifi-netwerken (mogelijk op hetzelfde kanaal) of belemmeringen in de woning zoals elektronica en/of straling en eventuele verborgen obstakels in de bouw. Zo is het goed mogelijk dat Router A in huis A niet goed werkt maar dat diezelfde router wel goed in huis B werkt. Natuurlijk is er kwaliteitsverschil maar in veel gevallen is een "gemiddelde" router gewoon voldoende. Mocht later (maar wel binnen een acceptabele tijd) blijken dat de WIFI onvoldoende presteert (deze is soms net zo veranderlijk als het weer) dan zullen we de eerder geplaatste apparatuur altijd crediteren en mogelijk vervangen door een andere oplossing. Echter, de uren die eerder zijn gemaakt worden nooit gecrediteerd, het werk is immers naar behoren uitgevoerd! Het is natuurlijk vervelend dat een opdracht langer dan langer duurt dan gedacht maar dat is nu eenmaal een risico. Een risico waar niemand iets aan kan doen. Ook hiervoor vragen wij om uw begrip.